20 lutego 2020

Komitety

Komitet Honorowy

Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych

Dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP – Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Harald Neerland – Prezydent Stowarzyszenia Autyzm-Europa

Dr Samira Al Saad – Prezydent Światowej Organizacji Autyzmu

Dr hab. Danuta Wolska, prof. UP – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej UP

Prof. dr hab. Jolanta Zielińska – Kierownik  Katedry Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością UP

Dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Jacek Błeszyński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr Hab. Iwona Chrzanowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM -Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Prof. dr Ivana Lessner Listiakova – Uniwersytet w Northampton

Dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS -Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ. prof. UKW – Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Milon Potměšil – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Prof. dr David Preece – Uniwersytet w Northampton

Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab.n.med Vladimir Trajkovski – Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Scopje

Dr Sahar Bar Yehuda – Doradca ds. Autyzmu przy Izraelskim Ministerstwie Edukacji

Dr Barbara Winczura – Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Marcin Wlazło, prof. USz – Uniwersytet Szczeciński

 

Komitet Organizacyjny

Joanna Kossewska-przewodnicząca

Anna Bombińska-Domżał

Tamara Cierpiałowska

Elżbieta Lubińska-Kościółek

Magdalena Mazur

Sylwia Niemiec

Małgorzata Płoszaj